Rezultate examen de autorizare pentru persoane fizice din data de 07.12.2022

Anunț examen de autorizare 07.12.2022

Proces verbal analiză dosare sedință 02.11.2022

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din 21.07.2022

Anunț examen autorizare 21.07.2022

Proces verbal analiză dosare din 30.06.2022

Adresă nr. 4978/27.04.2022 cu privire la verificarea registrelor de evidență lucrări

ANUNT-interviu dobandire calitate expert tehnic judiciar 2022

Rezultate examen autorizare din 14.03.2022

Anunț examen autorizare 14.03.2022

Proces verbal analiză dosare din 23.02.2022

Decizie privind recepția planurilor topografice rezultate în urma masurătorilor la teren în vederea actualizării evidențelor fiscale și a registrului agricol

Rezultate examen autorizare din 15.09.2021

Anunț examen autorizare 15.09.2021

Proces verbal analiza dosare din 09.08.2021

Proces verbal analiza dosare nr 466 din 15.07.2021

Rezultate examen autorizare din 22.04.2021

Notă de informare nr. 4565 din 23.04.2021 cu privire la Decizia nr.6 din 13.04.2021 a Directorului Direcției de Publicitate Imobiliară din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Anunț examen autorizare 22.04.2021

Proces verbal analiză dosare din data 05.04.2021

Anunț consultare piața POR din data de 18.03.2021

Rezultatele examenului de  autorizare pentru persoane fizice din data 23.11.2020

Proces verbal analiză dosare din data 10.11.2020

Anunț examen autorziare din data 23.11.2020

Rezultatele examenului de autorizare pentru persoane fizice din data 29.10.2020

Anunț examen autorizare  29.10.2020

Rezultatele examenului de  autorizare pentru persoane fizice din data 10.09.2020

Proces verbal de analiză dosare 25.08.2020

Anunț cu privire la susținerea examenului de autorizare din data de 10.09.2020

Proces verbal analiză dosare din 12.08.2020

Adresă cu privire la completarea chestionarului referitor la Engineering Services conform adresei ANCPI nr. 36062/11.08.2020

Anunț 14.05.2020 – privind activitatea de relații cu publicul

Adresa ANCPI 11752

Adresa cu privire la consultare piata servicii inregistrare sistematica

Rezultate examen autorizare 12.03.2020

Anunț examen autorizare 12.03.2020

Rezultate examen autorizare din 13.02.2020

Proces verbal analiza dosare 13.02.2020

Convocare Persoane Autorizate – Sedinta OCPI Suceava 06.02.2020

Proces verbal de analiza dosare nr. 75_23.01.2020

Precizari circulara ANCPI 7208

Anunț servicii ROMPOS

Adresa cu privire la indeplinirea obligatiilor aferente actualizarii datelor inscrise pe certificatele de autorizare

Adresa cu privire la incheierea conventiilor cu beneficiarii la executarea lucrarilor de specialitate

Adresa cu privire la transmiterea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal