Legi, ordonanțe, hotărâri de guvern

 

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, sursa aici

Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 – actualizată, sursa aici

HG nr 100 din 05.03.2012, sursa aici

Legea nr 133 din 2012 pentru aprobarea OUG nr.64 din 2010, sursa aici

OUG nr 16 din 2012, sursa aici

Fond funciar

Hotărârea nr. 28 din 28.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei județene Suceava pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și modul de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orășenești/municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Ordine MAI

Ordinul nr 534 din 2001, sursa aici

Ordinul nr 211 din 2007, sursa aici

Ordinul nr 259 din 2010, sursa aici

Documente SMI

Declarația directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, privind politica anti-mită

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025

Declarația Directorului General al ANCPI privind politica referitoare la calitate

Certificat SR EN ISO 9001/2015

Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016 – 2020

Satisfacția clientului

Ordine si decizii

ODG 1775 -Aprobare cod de etica si Integritate

Ordinul Directorului General nr. 1562 din 16 07 2020 privind aprobarea Codului de etică și integritate

Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora , sursa aici

Regulament intern al Oficiului de Cadastru și Publicitate imobiliară Suceava

Ordinul nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie,sursa aici

Ordinul 600/2023 de aprobare a Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Ordin al directorului general al ANCPI 107 2010, sursa aici

Ordin al directorului general al ANCPI 108 2010, sursa aici

Ordinul nr 1882 C 1044364 din 2011, sursa aici

Ordinul nr 337 din 2011, sursa aici

Ordinul nr 844 din 2010,sursa aici

 

Proceduri OCPI Suceava/ANCPI București

Procedura PO-7.2.1 SV Organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual al OCPI SUCEAVA

PO-7.2 SV – Organizarea concursurilor  pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante

PO-5.3 SV  – Întocmirea fișelor de post

PO-8.5.1-21 – Actualizarea și rectificarea limitelor UAT

Procedura anulare numar cadastral

 

Tarife

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, sursa aic