Centralizator punctaj final examen promovare din data de 18.10.2023

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 18.10.2023

Anexa 5 – Lista salariați admiși examen promovare octombrie 2023

Anunț examen de promovare a personalului contractual 18.10.2023

Tematica pentru concursul de consilier IA Biroul Economic

Bibliografie pentru concursul de consilier IA Biroul Economic

Tematica pentru concursul de consilier I Serviciul Cadastru

Bibliografie pentru concursul de consilier I Serviciul Cadastru

Tematica pentru concursul de asistent registrator principal gradul I și IA- Serviciul Publicitate Imobiliară

Bibliografia pentru concursul de asistent registrator principal gradul I și IA- Serviciul Publicitate Imobiliară

Centralizator nominal rezultate examen promovare aprilie 2023

Centralizator punctaj final concurs referent IA 03-07.04.2023

Lista salariati admisi la promovare aprilie 2023

Centralizator punctaj proba interviu 07.04.2023 referent treapta IA

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare asistent registrator principal IA, BCPI Fălticeni, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare registrator de carte funciară IA, BCPI Fălticeni, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare consilier I, Interogare Baze de Date, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare consilier I, Arhiva, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare asistent registrator principal IA, BIS, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare consilier I, BIS, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare consilier  cadastru IA, BIS, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare consilier IA, Fond Funciar, 26.04.2023

Bibliografie și tematică pentru examen de promovare asistent registrator principal IA, Arhiva, 26.04.2023

Anunț examen promovare din data de 26.04.2023

Centralizator cu punctajul final la proba scrisă la concursul din 03.04.2023 organizat pentru ocuparea postului de referent IA

Lista cuprinzând candidații la concursul din perioada 03.04.2023 – 07.04.2023

Tematică și bibliografie concurs post temporar vacant consilier cadastru 03.04.2023 – 07.04.2023

Tematică și bibliografie concurs posturi vacante referent 03.04.2023 – 07.04.2023

Anunț concurs post temporar vacant consilier cadastru I 03.04.2023-07.04.2023

Anunț concurs posturi vacante referent IA 03.04.2023 – 07.04.2023

Calendar concurs post temporar vacant consilier cadastru 03.04.2023 – 07.04.2023

Calendar concurs posturi vacante referent 03.04.2023 – 07.04.2023

Formular înscriere concurs O.C.P.I. Suceava – anexa 2

Model adeverinta O.C.P.I. Suceava – anexa 3

Model CV

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 22.09.2022

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual din 22.09.2022

Tematică și bibliografie examen promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare asistent registrator principal gradul I gradatia 2

Tematică și bibliografie examen promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare registrator de carte funciară gradul IA gradatia 5

Tematică și bibliografie examen promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare Compartiment Arhiva, Serviciul Cadastru și Biroul de Înregistrare Sistematică

Anunț examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul_treapta imediat superioară

Centralizator-nominal-punctaj-final-concurs-din-perioada-19-22.07.2022-Referent-IA-BCPI-Vatra-Dornei

Centralizator-cu-punctajul-final-la-proba-interviului-la-concursul-din-22.07.2022-post-vacant-REFERENT-treapta-IA

Centralizator-cu-punctajul-final-la-proba-scrisa-la-concursul-din-19.07.2022-organizat-pentru-ocuparea-postului-vacant-de-referent-treapta-IA-BCPI-Vatra-Dornei

Lista candidați admiși-respinși concurs referent IA B.C.P.I. Vatra Dornei sin cadrul Serviciului de Publicitate  Imobiliară – O.C.P.I. Suceava

Anunt concurs pentru examenul privind ocuparea postului vacant de referent treapta IA pe perioada nedeterminata de la B.C.P.I Vatra Dornei din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara – O.C.P.I Suceava din perioada 19 – 22 iulie 2022

Bibliografie și tematică pentru examenul privind ocuparea postului vacant de referent treapta IA pe perioada nedeterminata de la B.C.P.I Vatra Dornei din cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliara – O.C.P.I Suceava din perioada 19 – 22 iulie 2022

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 27.09.2021

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual din data de 27.09.2021

Notă de informare privind anularea concursului din perioada 20-24.09.2021

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier gradul I Biroul Înregistrare Sistematică

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare registrator de carte funciară

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad asistent registrator principal SPI

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier Biroul Economic

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier cadastru gradul I Compartiment arhivă

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare grad BJRUSP-SECRETARIAT

Anunț examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul_treapta imediat superioară

Lista cuprinzand candidatii admisi_respinsi la concursul din perioada 20-24.09.2021, organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gradul II

Cerere înscriere concurs perioadă determinată model ANCPI

Tematică și bibliografie concurs post temporar vacant asistent registrator principal II 20-24.09.2021

Anunț concurs post temporar vacant asistent registrator principal II 20-24.09.2021

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 13-19.07.2021 organizat pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA BCPI Campulung Moldovenesc

Centralizator cu punctajul final la proba interviului la concursul din 20.07.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA

Centralizator punctaj proba scrisă 13 iulie 2021, referent IA BCPI Câmpulung Moldovenesc

Lista cu candidații admiși/respinși la analiza dosare concurs referent treapta IA BCPI Cîmpulung Moldovenesc

Bibliografie si tematica concurs post vacant referent IA BCPI Campulung Moldovenesc 13-19 iulie 2021

Anunt concurs post vacant referent IA BCPI Campulung Moldovenesc 13-19 iulie 2021

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului temporar vacant de ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL gradul IA perioada determinata – BIS-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului temporar vacant de CONSILIER gradul II perioada determinata – BIS-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER CADASTRU gradul II perioada nedeterminata-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT trapta IA perioada nedeterminata -BCPI Gura Humorului Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA perioada nedeterminata -BCPI CAMPULUNG MOLDOVENESC-Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator punctaj proba interviu post temporar vacant asistent registrator principal BIS

Centralizator punctaj proba interviu post temporar vacant consilier gradul II BIS

Centralizator punctaj proba interviu post vacant referent treapta IA BCPI Gura Humorului

Centralizator punctaj proba interviu post vacant consilier cadastru gradul II SC

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant consilier cadastru gradul II SC

Centralizator punctaj proba scrisă post temporar vacant asistent registrator principal BIS

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant referent treapta IA BCPI Gura Humorului

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant referent treapta IA BCPI Campulung Moldovenesc

Centralizator punctaj proba scrisă post temporar vacant consilier gradul II BIS

Lista cuprinzând candidații admisi/respinsi la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021 pentru consilier cadastru gradul II

Lista cuprinzând candidații admisi/respinsi la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021 pentru referent treapta IA

Lista cuprinzând candidații admiși/respinși la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021

Anunt pentru concursul de ocupare a postutilor temporar vacante perioada determinata din 25-31.05.2021

Anunt pentru concursul de ocupare a postutilor vacante perioada nedeterminata din 25-31.05.2021

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant  de asistent registrator principal IA

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant  de consilier gradul II

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant perioada nedeterminata de consilier cadstru II

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant perioada nedeterminata de referent treapta IA

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 15.09.2020

Lista cuprinzând salariații admiși să participie la examenul de promovare în gradul sau treapta imediat superioară din data de 15.09.2020

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-registrator carte funciară gradul IA-Serviciul Publicitate Imobiliară

Bibliografie si tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-consilier gradul I-Biroul Economic

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-asistent registrator principal gradul IA-Serviciul Cadastru-Biroul de Înregistrare Sistematică 

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-asistent registrator principal gradul I-Serviciul Publicitate Imobiliară

Anunt examen promovare grad septembrie 2020

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 08.07.2020

Lista salariați admisi pentru participare la examen de promovare

Anunț, tematică și bibliografie pentru examen promovare în grad