Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 27.09.2021

Lista cuprinzând salariații admiși să participe la examenul de promovare a personalului contractual din data de 27.09.2021

Notă de informare privind anularea concursului din perioada 20-24.09.2021

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier gradul I Biroul Înregistrare Sistematică

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare registrator de carte funciară

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad asistent registrator principal SPI

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier Biroul Economic

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare în grad consilier cadastru gradul I Compartiment arhivă

Bibliografie și tematică pentru examenul de promovare grad BJRUSP-SECRETARIAT

Anunț examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul_treapta imediat superioară

Lista cuprinzand candidatii admisi_respinsi la concursul din perioada 20-24.09.2021, organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent registrator principal gradul II

Cerere înscriere concurs perioadă determinată model ANCPI

Tematică și bibliografie concurs post temporar vacant asistent registrator principal II 20-24.09.2021

Anunț concurs post temporar vacant asistent registrator principal II 20-24.09.2021

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din perioada 13-19.07.2021 organizat pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA BCPI Campulung Moldovenesc

Centralizator cu punctajul final la proba interviului la concursul din 20.07.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA

Centralizator punctaj proba scrisă 13 iulie 2021, referent IA BCPI Câmpulung Moldovenesc

Lista cu candidații admiși/respinși la analiza dosare concurs referent treapta IA BCPI Cîmpulung Moldovenesc

Bibliografie si tematica concurs post vacant referent IA BCPI Campulung Moldovenesc 13-19 iulie 2021

Anunt concurs post vacant referent IA BCPI Campulung Moldovenesc 13-19 iulie 2021

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului temporar vacant de ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL gradul IA perioada determinata – BIS-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului temporar vacant de CONSILIER gradul II perioada determinata – BIS-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER CADASTRU gradul II perioada nedeterminata-Serviciul Cadastru

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT trapta IA perioada nedeterminata -BCPI Gura Humorului Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator cu punctajul final la concursul din perioada 25-31.05.2021 pentru ocuparea postului vacant de REFERENT treapta IA perioada nedeterminata -BCPI CAMPULUNG MOLDOVENESC-Serviciul Publicitate Imobiliara

Centralizator punctaj proba interviu post temporar vacant asistent registrator principal BIS

Centralizator punctaj proba interviu post temporar vacant consilier gradul II BIS

Centralizator punctaj proba interviu post vacant referent treapta IA BCPI Gura Humorului

Centralizator punctaj proba interviu post vacant consilier cadastru gradul II SC

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant consilier cadastru gradul II SC

Centralizator punctaj proba scrisă post temporar vacant asistent registrator principal BIS

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant referent treapta IA BCPI Gura Humorului

Centralizator punctaj proba scrisă post vacant referent treapta IA BCPI Campulung Moldovenesc

Centralizator punctaj proba scrisă post temporar vacant consilier gradul II BIS

Lista cuprinzând candidații admisi/respinsi la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021 pentru consilier cadastru gradul II

Lista cuprinzând candidații admisi/respinsi la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021 pentru referent treapta IA

Lista cuprinzând candidații admiși/respinși la concursul din perioada 25.05.2021 – 31.05.2021

Anunt pentru concursul de ocupare a postutilor temporar vacante perioada determinata din 25-31.05.2021

Anunt pentru concursul de ocupare a postutilor vacante perioada nedeterminata din 25-31.05.2021

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant  de asistent registrator principal IA

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant  de consilier gradul II

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant perioada nedeterminata de consilier cadstru II

Bibliografie si tematica pentru concursul de ocupare a postului vacant perioada nedeterminata de referent treapta IA

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 15.09.2020

Lista cuprinzând salariații admiși să participie la examenul de promovare în gradul sau treapta imediat superioară din data de 15.09.2020

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-registrator carte funciară gradul IA-Serviciul Publicitate Imobiliară

Bibliografie si tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-consilier gradul I-Biroul Economic

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-asistent registrator principal gradul IA-Serviciul Cadastru-Biroul de Înregistrare Sistematică 

Bibliografie și tematică pentru examnul de promovare în grad din data de 15.09.2020-asistent registrator principal gradul I-Serviciul Publicitate Imobiliară

Anunt examen promovare grad septembrie 2020

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din data de 08.07.2020

Lista salariați admisi pentru participare la examen de promovare

Anunț, tematică și bibliografie pentru examen promovare în grad