Model de Formular de avertizare in interes public

 

Persoanele care aleg să se adreseze pe canalul intern OCPI Suceava pentru a raporta încălcări ale legii, o pot face doar prin următoarele modalități:

-Prin e-mail la adresa special creată: avertizare.sv@ancpi.ro

-Telefonic, la numărul 0230/523317

-Prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.3 – În atenția Comisiei cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor

-Personal, prin prezența la sediual OCPI Suceava – cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail special creată